NL FR
Heucherella  'Kimono'

Heucherella 'Kimono'

price: 5 EUR

pieces

flower color:

flowering: 5-6