NL FR

Hemerocallis 'Spacecoast Freaki Tiki'

Hemerocallis  'Spacecoast Freaki Tiki'

Hemerocallis 'Spacecoast Freaki Tiki'

price: 7 EUR

pieces

flowering: early midseason

size: 10 cm

height: 50 cm