NL FR

Hemerocallis 'Chokecherry Mountain'

Hemerocallis  'Chokecherry Mountain'

Hemerocallis 'Chokecherry Mountain'

price: 8 EUR

pieces

flowering: midseason

size: 20 cm

height: 75 cm