NL FR
Paeonia suffruticosa 'Bai Yuan Hong Xia'

Paeonia suffruticosa 'Bai Yuan Hong Xia'

price: 19 EUR

pieces

flower color:

flowering: 5 - 6

height: 100 - 100