NL FR
Heucherella 'Kimono'

Heucherella 'Kimono'

price: 5 EUR

pieces

flower color:

flowering: 5 - 7

height: 050 - 050