NL FR
Paeonia itoh 'Bartzella'

Paeonia itoh 'Bartzella'

price: 21 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia itoh 'Border Charm'

Paeonia itoh 'Border Charm'

price: 28 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia itoh 'Callie's Memory'

Paeonia itoh 'Callie's Memory'

price: 28 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia itoh 'Canary Brilliants'

Paeonia itoh 'Canary Brilliants'

price: 28 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia itoh 'Garden Treasure'

Paeonia itoh 'Garden Treasure'

price: 28 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia itoh 'Hillary'

Paeonia itoh 'Hillary'

price: 29 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia itoh 'Julia Rose'

Paeonia itoh 'Julia Rose'

price: 28 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia itoh 'Old Rose Dandy'

Paeonia itoh 'Old Rose Dandy'

price: 28 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia itoh 'Prairie Charm'

Paeonia itoh 'Prairie Charm'

price: 28 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Alertie'

Paeonia lactiflora 'Alertie'

price: 11 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Amabilis'

Paeonia lactiflora 'Amabilis'

price: 11 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Belleville'

Paeonia lactiflora 'Belleville'

price: 13 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Big Ben'

Paeonia lactiflora 'Big Ben'

price: 11 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Blush Queen'

Paeonia lactiflora 'Blush Queen'

price: 13 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Bouquet Perfect'

Paeonia lactiflora 'Bouquet Perfect'

price: 11 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Bowl of Beauty'

Paeonia lactiflora 'Bowl of Beauty'

price: 11 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Bowl of Cream'

Paeonia lactiflora 'Bowl of Cream'

price: 14 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Buckeye Belle'

Paeonia lactiflora 'Buckeye Belle'

price: 13 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Carol'

Paeonia lactiflora 'Carol'

price: 13 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Celebrity'

Paeonia lactiflora 'Celebrity'

price: 13 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Command Performance'

Paeonia lactiflora 'Command Performance'

price: 13 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Coral Charm'

Paeonia lactiflora 'Coral Charm'

price: 13 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Coral Sunset'

Paeonia lactiflora 'Coral Sunset'

price: 13 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Coral Supreme'

Paeonia lactiflora 'Coral Supreme'

price: 13 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Doreen'

Paeonia lactiflora 'Doreen'

price: 11 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Dr Alexander Flemming'

Paeonia lactiflora 'Dr Alexander Flemming'

price: 11 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Duchesse de Nemours'

Paeonia lactiflora 'Duchesse de Nemours'

price: 11 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Edulis Superba'

Paeonia lactiflora 'Edulis Superba'

price: 11 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Festiva Maxima'

Paeonia lactiflora 'Festiva Maxima'

price: 11 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Flame'

Paeonia lactiflora 'Flame'

price: 11 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Francoise Ortegat'

Paeonia lactiflora 'Francoise Ortegat'

price: 11 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Gardenia'

Paeonia lactiflora 'Gardenia'

price: 12 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Highlight'

Paeonia lactiflora 'Highlight'

price: 13 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Immaculee'

Paeonia lactiflora 'Immaculee'

price: 11 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Inspector Laverge'

Paeonia lactiflora 'Inspector Laverge'

price: 11 EUR

pieces

size:

Paeonia lactiflora 'Jadwiga'

Paeonia lactiflora 'Jadwiga'

price: 11 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Joker'

Paeonia lactiflora 'Joker'

price: 19 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Kansas'

Paeonia lactiflora 'Kansas'

price: 11 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfield'

Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfield'

price: 11 EUR

pieces

size: 3/5 ogen

Paeonia lactiflora 'Mme Calot'

Paeonia lactiflora 'Mme Calot'

price: 11 EUR

pieces

size: 3/5 ogen